Russian

15

Bolshoe vremia

Bolshoe vremia

Subtitle: podstupy k myshleniiu M. M. Bakhtina
Author: Vitalii L. Makhlin ; redakcja tomu: Roman Mnich i Roman Bobryk.
Publisher: Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego - Stowarzyszenie
Place of publication: Siedlce
Year of publication: 2015
Description: Wyd. 1. 174 p.; 21 cm.
ISBN: 9788364884689
Series: Opuscula Slavica Sedlcensia; Tom VIII
Annotation: Russian text.
Id: M/18/01/16

Quick preview

Ot modernizma k postmodernizmu

Ot modernizma k postmodernizmu

Subtitle: russkaia literatura XX-XXI vekov. Sbornik statei v chest' professora Khaliny Vashkelevich
Author: под редакцией Анны Скотницкой и Януша Свежего.
Publisher: Wydawnictwo "Scriptum"
Place of publication: Краков
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 723 p.: photos; 25 cm.
ISBN: 9788364028472
Series: Rosja – Myśl, Słowo, Obraz; tom XVII
Annotation: Texts in Russian and Polish.
Id: M/18/01/91

Quick preview

Paradigmaticheskie sushchestvitel'nye v russkom i pol'skom iazykakh

Paradigmaticheskie sushchestvitel'nye v russkom i pol'skom iazykakh

Author: Edvard Sekezhitski.
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Place of publication: Szczecin
Year of publication: 1996
Description: Wyd. 1. 148 p.; 24 cm.
ISBN: 8386745797
Series: Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 0860-2751; tom (CCCXV) 241
Annotation: Edition in Russian, summary in Polish.
Id: M/12/10/11/3498

Quick preview

Razvitie idei pansofiĭnosti v pedagogicheskikh trudakh Iana Amosa Komenskogo

Razvitie idei pansofiĭnosti v pedagogicheskikh trudakh Iana Amosa Komenskogo

Author: Svetlana Marchukova ; redakcja tomu: Roman Mnich.
Publisher: Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego - Stowarzyszenie
Place of publication: Siedlce
Year of publication: 2015
Description: Wyd. 1. 251 p.: ill.; 25 cm.
ISBN: 9788364884122
Series: Labyrinthi; tom II. (2014)
Annotation: Russian text; German summary. [Places of the edition: Berlin-Siedlce].
Id: M/18/01/119

Quick preview

Rossiiskaia Federatsiia i Ukraina - strategicheskoe partnerstvo ili assimetrichnoe sosyshchestvovanie?

Rossiiskaia Federatsiia i Ukraina - strategicheskoe partnerstvo ili assimetrichnoe sosyshchestvovanie?

Subtitle: kharakteristika rossiisko-ukrainskikh dvukhctronnikh ostoshenii na perelome vekov
Author: Marchin Ozhekhovskii ; perevod: Mariia Ozhekhovskaia.
Publisher: Wydawnictwo "Volumina.pl"
Place of publication: Shchetsin
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 182 p.; 21 cm.
ISBN: 9788378672234
Annotation: Edition in Russian.
Id: M/16/01/68

Quick preview

Shliakh da uzaemnastsi [XVIII]

Shliakh da uzaemnastsi [XVIII]

Subtitle: materyialy XVIII Mizhnarodnai Navukovai Kanferentsyi (Hrodna, 15-16 listapada 2012 h.)
Author: [redaktsyinaia kalehiia: Ia. Pan'koy, I. Panou, Е. Iarmusik].
Publisher: Градзенскі абласны выкванаўчы камітэт
Place of publication: Lida
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 351 p.; 24 cm.
ISBN: [Without ISBN]
Series: Konferencja "Droga ku wzajemności"; XVIII
Annotation: Articles in Belarusian, Polish and Russian.
Id: M/15/05/90

Quick preview