Naczynia kamionkowe z Poznania w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych

  • Author: Andrzej Kowalczyk.
  • Publisher: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  • Place of publication: Poznań
  • Year of publication: 2014
  • Description: Wyd. 1. 264 p.: ill., photos, tables, graphs, CD; 31 cm.
  • ISBN: 9788376542959
  • Series: Prace Komisji Archeologicznej, ISSN 0137-3250; Tom 31
  • Annotation: Polish text; English summary.
  • Id M/16/02/14
  • Czytaj więcej...