"Budżet rolny" a konkurencyjność polskiego rolnictwa

  • Author: Stanisław Lenkiewicz, Bartłomiej Rokicki, Barbara Wieliczko ; redakcja naukowa: Barbara Wieliczko.
  • Publisher: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
  • Place of publication: Warszawa
  • Year of publication: 2014
  • Description: Wyd. 1. 128 p.: tables, graphs; 24 cm.
  • ISBN: 9788376584904
  • Series: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 111
  • Annotation: Polish text.
  • Id M/15/04/1
  • Czytaj więcej...