An integrated analysis of syntax and semantics of obsolete english constructions

  • Author: Ruta Nagucka.
  • Publisher: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
  • Place of publication: Wrocław
  • Year of publication: 1984
  • Description: Wyd. 1. 70 p.; 24 cm.
  • ISBN: 830401730X
  • Series: Prace Językoznawcze; nr 104
  • Id M/12/10/11/212
  • Czytaj więcej...