"W twórczym marszu wsi polskiej do socjalizmu"

  • Subtitle: wizerunek wsi w plakacie okresu realizmu socjalistycznego: katalog wystawy, 10 czerwca - 15 października 2006 r.
  • Author: [tekst katalogu: Hanna Ignatowicz].
  • Publisher: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
  • Place of publication: Szreniawa
  • Year of publication: 2006
  • Description: Wyd. 1. 37 p.: ill.; 21 cm.
  • ISBN: 8386624485
  • Id M/12/10/11/64
  • Czytaj więcej...