Medical and Health Sciences

15

Cereals of antiquity and early Byzantine times

Cereals of antiquity and early Byzantine times

Subtitle: wheat and barley in medical sources (second to seventh centuries AD)
Author: Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak, Zofia Rzeźnicka ; translated by: Karolina Wodarczyk, Maciej Zakrzewski, Michał Zytka.
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Place of publication: Łódź
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 516 p.; 25 cm.
ISBN: 9788379694754, 9788323339014
Series: Byzantina Lodziensia; No XX
Annotation: English text.
Id: M/17/01/3

Quick preview

Dzieje medycyny w Polsce. Tom 3

Dzieje medycyny w Polsce. Tom 3

Subtitle: lata 1944-1989: opracowania i szkice
Author: redakcja naukowa: Wojciech Noszczyk.
Publisher: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2016
Description: Wyd. 1. 944 p.: ill., photos; 30 cm.
ISBN: 9788320050691, 9788320049688
Annotation: Polish text.
Id: M/18/01/31

Quick preview

Optyka w XV wieku między nauką średniowieczną a nowożytną

Optyka w XV wieku między nauką średniowieczną a nowożytną

Author: Grażyna Rosińska.
Publisher: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Place of publication: Wrocław
Year of publication: 1986
Description: Wyd. 1. 190 p. 24
ISBN: 8304020939
Series: Studia Copernicana; tom XXIV
Id: M/12/10/11/3406

Quick preview

Rozwój opieki nad pacjentami z udarem mózgu w Polsce w latach 2003-2012

Rozwój opieki nad pacjentami z udarem mózgu w Polsce w latach 2003-2012

Author: Iwona Sarzyńska-Długosz.
Publisher: Instytut Psychiatrii i Neurologii
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2013
Description: Wyd. 1. 154 p.: ill., tables; 24 cm.
ISBN: 9788361705192
Series: Monografie Neurologiczne; 8
Annotation: English summary.
Id: M/18/01/124

Quick preview

Wpływ klimatu na stan zdrowia w Polsce

Wpływ klimatu na stan zdrowia w Polsce

Subtitle: stan aktualny oraz prognoza do 2100 roku
Author: Krzysztof Błażejczyk, Jarosław Baranowski, Anna Błażejczyk.
Publisher: Wydawnictwo Akademickie "Sedno"
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2015
Description: Wyd. 1. 218 p.: tables, maps, graphs; 25 cm.
ISBN: 9788379610424
Annotation: Polish text; English contents, summary, list of figures and list of tables.
Id: M/18/01/177

Quick preview