Language and Communication

Go to

15

A contrastive analysis of Polish and Japanese phonemic and phonetic systems with special reference to the teaching of Japanese in Poland

A contrastive analysis of Polish and Japanese phonemic and phonetic systems with special reference to the teaching of Japanese in Poland

Author: Alfred Majewicz.
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Place of publication: Poznań
Year of publication: 1986
Description: Wyd. 1. 189 p.: ill., tables; 24 cm.
Annotation: English edition.
Id: M/12/10/11/124

Quick preview

An integrated analysis of syntax and semantics of obsolete english constructions

An integrated analysis of syntax and semantics of obsolete english constructions

Author: Ruta Nagucka.
Publisher: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Place of publication: Wrocław
Year of publication: 1984
Description: Wyd. 1. 70 p.; 24 cm.
ISBN: 830401730X
Series: Prace Językoznawcze; nr 104
Id: M/12/10/11/212

Quick preview

Anthroponymie algerienne

Anthroponymie algerienne

Subtitle: Noms de Familie Moderns D'Origine Turque. Antroponimia algierska. Współczesne nazwiska algierskie pochodzenia tureckiego
Author: Anna Parzemis.
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 1985
Description: Wyd.1. 126 p.; 24 cm.
ISBN: 8301034343
Series: Prace Orientalistyczne, ISSN 0079-4783; tom 31
Id: M/12/10/11/243

Quick preview

Antropologia refleksyjna

Antropologia refleksyjna

Subtitle: o rzeczywistości tekstu
Author: Waldemar Kuligowski.
Publisher: Wydawnictwo Poznańskie
Place of publication: Poznań
Year of publication: 2001
Description: Wyd. 1. 134 p.; 24 cm.
ISBN: 837177091X
Series: Poznańskie Studia Etnologiczne; nr 2
Id: M/12/10/11/252

Quick preview

Arabskie i polskie słownictwo dyplomatyczne

Arabskie i polskie słownictwo dyplomatyczne

Author: Jakub Sławek.
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Place of publication: Katowice
Year of publication: 2016
Description: Wyd. 1. 116 p.: ill.; 21 cm.
ISBN: 9788380125780
Series: Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 1644-0552; Nr 178
Annotation: Polish and Arabic texts.
Id: M/18/01/8

Quick preview

Badania porównawcze afazji

Badania porównawcze afazji

Subtitle: materiały z konferencji zorganizowanej przez Pracownię Badania Mechanizmów Mowy Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w dniach 28-30 listopada 1980 roku
Author: [redakcja i opracowanie Haliny Mierzejewskiej].
Publisher: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Place of publication: Wrocław
Year of publication: 1982
Description: Wyd. 1. 148 p.; 24 cm.
ISBN: 8304012138
Series: Prace Instytutu Języka Polskiego PAN, ISSN 0208-4074; nr 48
Id: M/12/10/11/370

Quick preview

Biesiada słowiańska

Biesiada słowiańska

Author: Adam Fałowski, Bogdan Sendero.
Publisher: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
Place of publication: Kraków
Year of publication: 1992
Description: Wyd. 1. 142 p.; 21 cm.
ISBN: 8370521088
Id: M/12/10/11/459

Quick preview

Budowa słowotwórcza nazw zbiorowych w języku polskim XVII wieku

Budowa słowotwórcza nazw zbiorowych w języku polskim XVII wieku

Author: Barbara Rykiel-Kempf.
Publisher: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Place of publication: Wrocław
Year of publication: 1985
Description: Wyd. 1. 91 p.; 24 cm.
ISBN: 8340018543
Series: Prace Instytutu Języka Polskiego PAN; nr 56
Id: M/12/10/11/538

Quick preview

Cechy subkategoryzacyjne polskich czasowników przechodnich

Cechy subkategoryzacyjne polskich czasowników przechodnich

Author: Ireneusz Bobrowski.
Publisher: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Place of publication: Wrocław
Year of publication: 1985
Description: Wyd. 1. 145 p.; 24 cm.
ISBN: 8304020440
Series: Prace Instytutu Języka Polskiego PAN; nr 60
Id: M/12/10/11/582

Quick preview

Chwalenie się jako perswazyjny akt mowy

Chwalenie się jako perswazyjny akt mowy

Author: Dariusz Galasiński.
Publisher: Instytut Języka Polskiego PAN
Place of publication: Kraków
Year of publication: 1992
Description: Wyd. 1. 86 p.; 24 cm.
ISBN: 8390026139
Series: Prace Instytutu Języka Polskiego PAN, ISSN 0208-4074; tom 76
Id: M/12/10/11/641

Quick preview

De la Prehistorie des Peuples Indo-Europeens

De la Prehistorie des Peuples Indo-Europeens

Author: Witold Mańczak.
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Place of publication: Kraków
Year of publication: 1992
Description: Wyd. 1. 120 p.
ISBN: 8323305129
Series: Prace Językoznawcze Uniwersytetu Jagiellońskiego; 110
Id: M/12/10/11/798

Quick preview

Derywacja paradygmatyczna w staropolskiej antroponimii

Derywacja paradygmatyczna w staropolskiej antroponimii

Author: Aleksandra Cieślikowa.
Publisher: Instytut Języka Polskiego PAN
Place of publication: Kraków
Year of publication: 1991
Description: Wyd. 1. 157 p.; 24 cm.
ISBN: 8390026171
Series: Prace Instytutu Języka Polskiego PAN, ISSN 0208-4074; nr 75
Id: M/12/10/11/814

Quick preview

Die Metaphern im Fußballkommentar

Die Metaphern im Fußballkommentar

Author: Radosław Maziarz.
Publisher: Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego - Stowarzyszenie
Place of publication: Siedlce
Year of publication: 2016
Description: Wyd. 1. 188 p.; 24 cm.
ISBN: 9788364884016
Annotation: German text.
Id: M/18/01/24

Quick preview

Etymologiczny słownik języka polskiego. Tom 1: A-K

Etymologiczny słownik języka polskiego. Tom 1: A-K

Author: Andrzej Bańkowski.
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2000
Description: Wyd. 1. 874 p.; 21 cm.
ISBN: 8301130164
Annotation: Polish text.
Id: M/18/01/35

Quick preview

Formacje rzeczownikowe utworzone od wyrażeń przyimkowych

Formacje rzeczownikowe utworzone od wyrażeń przyimkowych

Author: Jadwiga Symoni-Sułkowska.
Publisher: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 1987
Description: Wyd. 1. 182 p.; 24 cm.
ISBN: 8304026066
Series: Prace Instytutu Języka Polskiego PAN, ISSN 0208-4074; tom 65
Id: M/12/10/11/1294

Quick preview

Go to