Economics

Go to

15

"Budżet rolny" a konkurencyjność polskiego rolnictwa

"Budżet rolny" a konkurencyjność polskiego rolnictwa

Author: Stanisław Lenkiewicz, Bartłomiej Rokicki, Barbara Wieliczko ; redakcja naukowa: Barbara Wieliczko.
Publisher: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 128 p.: tables, graphs; 24 cm.
ISBN: 9788376584904
Series: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 111
Annotation: Polish text.
Id: M/15/04/1

Quick preview

10 lat Polski w UE

10 lat Polski w UE

Subtitle: osiągnięcia w gospodarce rolno-żywnościowej i na obszarach wiejskich
Author: [autorzy: Adam Poślednik ... et al.].
Publisher: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 113 p.: tables, graphs; 24 cm.
ISBN: 9788362282685
Annotation: Foreword, table of contents and summary parallel in Polish and English.
Id: M/18/01/1

Quick preview

An analysis of conditions and the state of development of the agri-food clusters in Poland

An analysis of conditions and the state of development of the agri-food clusters in Poland

Author: authors: Szczepan Figiel, Dominika Kuberska, Justyna Kufel.
Publisher: Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute
Place of publication: Warsaw
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 130 p.: graphs, tables; 24 cm.
ISBN: 9788376584768
Series: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 15. 1
Annotation: English edition.
Id: M/15/01/2
Categories: English,
Economics

Quick preview

Analiza uwarunkowań i wyzwań rozwoju sektora rolno-żywnościowego w Polsce na tle tendencji światowych

Analiza uwarunkowań i wyzwań rozwoju sektora rolno-żywnościowego w Polsce na tle tendencji światowych

Subtitle: (synteza): praca zbiorowa
Author: pod redakcją naukową Andrzeja Kowalskiego, Renaty Grochowskiej, Bożeny Noseckiej ; autorzy: Andrzej Czyżewski.
Publisher: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 119 p.: tables, graphs; 24 cm.
ISBN: 9788376585284
Series: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 139
Annotation: Polish text.
Id: M/15/04/3

Quick preview

Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce

Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce

Subtitle: najważniejsze wyniki IV edycji badań BKL z 2013 roku
Publisher: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 40 p.; 25 cm.
ISBN: 9788376332338
Id: M/16/01/6
Categories: Economics

Quick preview

Ekonomia miłosierdzia

Ekonomia miłosierdzia

Author: Adam Doboszyński, z przedmową prof. dr hab. Jerzego Ozdowskiego.
Publisher: Wydawnictwo "ProLog"
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 1995
Description: Wyd. 1. 131 p.; 21 cm.
ISBN: 8390270102
Series: Dzieła Wybrane Adama Doboszyńskiego; tom 3
Id: M/12/10/11/1137
Categories: Economics

Quick preview

Emigracja ostatnia?

Emigracja ostatnia?

Author: Izabela Grabowska-Lusińska, Marek Okólski.
Publisher: Wydawnictwo Naukowe "Scholar"
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2009
Description: Wyd. 1. 246 p.: tables, diagrams; 24 cm.
ISBN: 9788373832800
Id: M/15/02/16

Quick preview

Funkcjonowanie służby zdrowia

Funkcjonowanie służby zdrowia

Subtitle: prawa rynku a prawa pacjenta
Author: redakcja: Maciej Borawski i Tomasz Sroka.
Publisher: Wydawnictwo AT
Place of publication: Kraków
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 105 p.; 22 cm.
ISBN: 9788363910211
Id: M/15/01/20
Categories: Economics

Quick preview

Kariera szkolna dzieci w rodzinach o zróżnicowanym statusie społeczno-ekonomicznym

Kariera szkolna dzieci w rodzinach o zróżnicowanym statusie społeczno-ekonomicznym

Author: Elżbieta Subocz.
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Place of publication: Olsztyn
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 251 p.: tables, graphs; 24 cm.
ISBN: 9788372998811
Annotation: English summary.
Id: M/14/07/33
Categories: Economics,
Sociology

Quick preview

Niemcy wobec Rosji

Niemcy wobec Rosji

Subtitle: powiązania - tak, zbliżenie - nie
Author: Anna Kwiatkowska-Drożdż.
Publisher: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 40 + 43 p.: graph; 21 cm.
ISBN: 9788362936403
Series: Punkt Widzenia; Numer 39
Annotation: Parallel Polish and English text.
Id: M/15/04/45

Quick preview

Niemcy wobec TTIP

Niemcy wobec TTIP

Subtitle: uwarunkowania, interesy, obawy
Author: Konrad Popławski.
Publisher: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2015
Description: Wyd. 1. 34 + 34 p.: table; 25 cm.
ISBN: 9788362936596
Series: Prace OSW, ISSN 1642-4484; Numer 52
Annotation: Parallel Polish and English text.
Id: M/15/04/46

Quick preview

Polityka Spójności 2014-2020 w Polsce

Polityka Spójności 2014-2020 w Polsce

Subtitle: Umowa Partnerstwa i programy operacyjne
Author: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Publisher: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2015
Description: Wyd. 1. 67 p.: graphs, tables; 21 x 21 cm.
ISBN: 9788376105482
Annotation: Polish text.
Id: M/16/01/53
Categories: Economics

Quick preview

Południowy korytarz gazowy

Południowy korytarz gazowy

Subtitle: azersko-turecki projekt w rozgrywce Rosji i UE
Author: Aleksandra Jarosiewicz.
Publisher: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2015
Description: Wyd. 1. 33 + 35 p.: maps, tables; 21 cm.
ISBN: 9788362936755
Series: Punkt Widzenia; Numer 53, sierpień 2015
Annotation: Parallel Polish and English text.
Id: M/15/05/79

Quick preview

Przemysł tytoniowy w Polsce w okresie pierwszego planu pięcioletniego (1956-1960)

Przemysł tytoniowy w Polsce w okresie pierwszego planu pięcioletniego (1956-1960)

Author: Andrzej Synowiec.
Publisher: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
Place of publication: Kraków
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 302 p.: tables, graphs; 21 cm.
ISBN: 9788362261826
Series: Pragmateia; Tom V
Annotation: English summary.
Id: M/16/01/60

Quick preview

Rosja nie do zastąpienia?

Rosja nie do zastąpienia?

Subtitle: alternatywne rynki dla polskiego eksportu
Author: redaktorzy: Artur Gradziuk, Damian Wnukowski ; autorzy: Kinga Brudzińska ... [et al.].
Publisher: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2015
Description: Wyd. 1. 91 p.: tables, graphs; 30 cm.
ISBN: 9788364895159
Annotation: Polish text.
Id: M/16/02/24
Categories: Economics

Quick preview

Go to
  • 1
  • 2
  • ...
  • 2