Archives

15

Codex Aureus Gnesnensis

Codex Aureus Gnesnensis

Subtitle: facsimile
Author: [komitet redakcyjny: Eugeniusz Piliszek ... et al.].
Publisher: Wydawnictwo "Arkady"
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2012
Description: Wyd. 1. 35 p.: ill.; 35 cm.
ISBN: 9788321332314
Annotation: Introductory text parallel in Polish, English and German.
Id: M/18/01/21

Quick preview

Inwentarz ksiąg konsystorskich i dziekańskich w Archiwum Diecezjalnym w Częstochowie

Inwentarz ksiąg konsystorskich i dziekańskich w Archiwum Diecezjalnym w Częstochowie

Author: Jan Związek.
Publisher: Wydawnictwo Wyzszej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie
Place of publication: Częstochowa
Year of publication: 1993
Description: Wyd. 1. 115 p.; 24 cm.
ISBN: [Without ISBN]
Series: Ziemia Częstochowska; tom XIX
Id: M/12/10/11/1737
Categories: Archives

Quick preview

Kodeks Dyplomatyczny Katedry i Diecezji Wileńskiej. Tom 1 (1387-1507), indeksy

Kodeks Dyplomatyczny Katedry i Diecezji Wileńskiej. Tom 1 (1387-1507), indeksy

Author: [redaktor tomu: Jerzy Wyrozumski].
Publisher: Polska Akademia Umiejętności
Place of publication: Kraków
Year of publication: 1994
Description: Wyd. 1. 220 p.; 31 cm.
ISBN: 8385483985
Annotation: Polish text.
Id: M/15/04/29

Quick preview

Materiały źródłowe do dziejów Krosna w Archiwum Państwowym w Przemyślu

Materiały źródłowe do dziejów Krosna w Archiwum Państwowym w Przemyślu

Author: Bogusław Bobusia.
Publisher: Muzeum Rzemiosła w Krośnie
Place of publication: Krosno
Year of publication: 2000
Description: Wyd. 1. 28 p.; 21 cm.
ISBN: 8391246825
Series: Biblioteka Krośnieńska; zeszyt 17
Id: M/12/10/11/2694
Categories: Archives

Quick preview

Początki zagłady Żydów w KL Auschwitz w świetle materiałów źródłowych

Początki zagłady Żydów w KL Auschwitz w świetle materiałów źródłowych

Author: Igor Bartosik, Łukasz Martyniak, Piotr Setkiewicz.
Publisher: Wydawnictwo Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
Place of publication: Oświęcim
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 255 p.: photos; 26 cm.
ISBN: 9788377040737
Annotation: Parallel Polish and English text.
Id: M/15/05/75

Quick preview

Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego. Rok 1938. Część 1

Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego. Rok 1938. Część 1

Subtitle: legalny ruch polityczny i narodowościowy
Author: opracowanie i redakcja naukowa: Jacek Walicki ... [et al.].
Publisher: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Place of publication: Łódź
Year of publication: 2012
Description: Wyd. 1. 369 p.: photos, tables; 24 cm.
ISBN: 9788362421503, 9788375257533
Annotation: Polish text.
Id: M/18/01/139

Quick preview

Wolnomularstwo Narodowe. Walerian Łukasiński

Wolnomularstwo Narodowe. Walerian Łukasiński

Author: [redaktor tomu: Wiktoria Śliwowska].
Publisher: Instytut Historii PAN
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 750 p.: ill.; 25 cm.
ISBN: 9788375433197
Series: Polskie Ruchy Społeczno-Polityczne i Życie Literackie 1832-1855: Studia i Materiały
Annotation: Texts in Polish and Russian.
Id: M/16/01/92

Quick preview