Archaeology

Go to

15

Ancient iron manufacture centres in northern central Europe

Ancient iron manufacture centres in northern central Europe

Author: ediderunt Janusz K. Kozłowski, Stefan K. Kozłowski.
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Place of publication: Kraków
Year of publication: 1982
Description: Wyd. 1. 105 p.; 24 cm.
Series: Archaeologia Interregionalis
Id: M/12/10/11/222
Categories: Archaeology,
English

Quick preview

Brązy warszawskie

Brązy warszawskie

Subtitle: dzieła, twórcy, kolekcjonerzy i badacze
Author: redakcja: Monika Bryl i Artur Badach.
Publisher: Stowarzyszenie Historyków Sztuki - Zarząd Główny
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2016
Description: Wyd. 1. 148 p.: ill., maps, photos; 30 cm.
ISBN: 9788394368449
Annotation: Polish text.
Id: M/18/01/18

Quick preview

Elbląskie Studia Muzealne 1/2009

Elbląskie Studia Muzealne 1/2009

Author: [redaktor: Mirosław Marcinkowski].
Publisher: Wydawnictwo "Uran"
Place of publication: Elbląg
Year of publication: 2009
Description: Wyd. 1. 231 p.: ill., photos, tables, map; 26 cm.
ISBN: 9788360138359
Id: M/15/04/21

Quick preview

Frühbronzezetliche befestigte siedlungen in Mitteleuropa

Frühbronzezetliche befestigte siedlungen in Mitteleuropa

Subtitle: materialien der Internationalen Arbeitstagung vom 20. bis zum 22. September 1983 in Kraków
Author: ediderunt Janusz K. Kozłowski, Stefan K. Kozłowski.
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Place of publication: Kraków
Year of publication: 1985
Description: Wyd. 1. 232 p.; 24 cm.
Series: Archaeologia Interregionalis
Id: M/12/10/11/1315
Categories: Archaeology

Quick preview

Intercultural contacts in the Western Carpathian area at the turn of the 2nd and 1st millenia BC

Intercultural contacts in the Western Carpathian area at the turn of the 2nd and 1st millenia BC

Author: Marcin S. Przybyła.
Publisher: Narodowe Centrum Kultury
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2009
Description: Wyd. 1. 553 p.: ill., maps; 25 cm.
ISBN: 9788392623861
Annotation: Edition in English; Polish summary.
Id: M/18/01/53
Categories: Archaeology

Quick preview

Miejsca pamięci

Miejsca pamięci

Subtitle: pradzieje, średniowiecze i współczesność
Author: pod redakcją Bogusława Gedigi, Anny Grossman i Wojciecha Piotrowskiego.
Publisher: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Place of publication: Biskupin
Year of publication: 2015
Description: Wyd. 1. 543 p.: ill., photos, maps; 25 cm.
ISBN: 9788394271404, 9788392784685
Series: Biskupińskie Prace Archeologiczne; nr 10
Annotation: Polish, English and German texts; English, German or Polish summaries. [Published parallel in "Prace Komisji Archeologicznej" series; nr 20].
Id: M/18/01/77
Categories: Archaeology,
English,
German

Quick preview

Naczynia kamionkowe z Poznania w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych

Naczynia kamionkowe z Poznania w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych

Author: Andrzej Kowalczyk.
Publisher: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Place of publication: Poznań
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 264 p.: ill., photos, tables, graphs, CD; 31 cm.
ISBN: 9788376542959
Series: Prace Komisji Archeologicznej, ISSN 0137-3250; Tom 31
Annotation: Polish text; English summary.
Id: M/16/02/14

Quick preview

Osada kultury pól popielnicowych w Grzybianach koło Legnicy

Osada kultury pól popielnicowych w Grzybianach koło Legnicy

Author: pod redakcją Tomasza Stolarczyka i Justyny Baron.
Publisher: Muzeum Miedzi
Place of publication: Legnica
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 601 p.: CD; ill., photos, tables, graphs, maps; 30 cm.
ISBN: 9788388155536
Annotation: Polish texts; English summaries.
Id: M/16/02/16
Categories: Archaeology,
Lusatiana

Quick preview

Paleolityczna Wenus

Paleolityczna Wenus

Subtitle: górnopaleolityczne przedstawienia antropomorficzne z Europy Środkowo-Wschodniej
Author: Aleksandra Kuczyńska-Zonik.
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Place of publication: Rzeszów
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 228 p.: ill., maps, photos, graphs; 24 cm.
ISBN: 9788379960767
Annotation: Polish text.
Id: M/16/01/45

Quick preview

Prehistoire de la Grande Plaine de L'Europe

Prehistoire de la Grande Plaine de L'Europe

Subtitle: actes du Colloque International Organise dans le Carde de Xe Congres (comissions 10e et 14e)
Author: Universitas Varsoviensis; Universitas Iagellonica.
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Place of publication: Kraków
Year of publication: 1981
Description: Wyd. 1. 162 p.; 24 cm.
Series: Archaeologia Interregionalis; nr 1
Id: M/12/10/11/4051
Categories: Archaeology,
French

Quick preview

Problems of the Stone Age in Pomerania

Problems of the Stone Age in Pomerania

Author: edited by Tadeusz Malinowski.
Publisher: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 1986
Description: Wyd. 1. 282 p.; 24 cm.
Series: Archaeologia Interregionalis
Id: M/12/10/11/4065
Categories: Archaeology

Quick preview

Przeszłość powiatu gliwickiego

Przeszłość powiatu gliwickiego

Subtitle: vademecum archeologiczne
Author: Monika Michnik, Radosław Zdaniewicz.
Publisher: Muzeum w Gliwicach
Place of publication: Gliwice
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 95 p.: ill., photos, maps; 24 cm.
ISBN: 9788389856647
Id: M/16/01/61
Categories: Archaeology

Quick preview

Studia i materiały nad najdawniejszymi dziejami Równiny Gorzowskiej

Studia i materiały nad najdawniejszymi dziejami Równiny Gorzowskiej

Subtitle: starsza i środkowa epoka kamienia
Author: Marcin Wąs, Katarzyna Pyżewicz.
Publisher: Wydawnictwo Poznańskie
Place of publication: Poznań
Year of publication: 2010
Description: Wyd. 1. 156 p.: ill., photos, tables, diagrams, maps; 28 cm.
ISBN: 9788371777165
Series: Poznańskie Studia Archeologiczne; tom I
Annotation: English summary.
Id: m/12/10/24/39
Categories: Archaeology

Quick preview

Szwajcaria

Szwajcaria

Subtitle: cmentarzysko bałtyjskie kultury sudowskiej w północno-wschodniej Polsce
Author: Jan Jaskanis.
Publisher: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich - Oddział w Warszawie
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2013
Description: Wyd. 1. 326 + CCXXVI p.: ill., tables, photos, maps, graphs; 31 cm.
ISBN: 9788391466650, 9788360099537
Annotation: English summary.
Id: M/18/01/145

Quick preview

Wczesnośredniowieczny "skarb hutnika" z Dąbrowy Górniczej-Łośnia. Monografia. Część 1

Wczesnośredniowieczny "skarb hutnika" z Dąbrowy Górniczej-Łośnia. Monografia. Część 1

Author: Dariusz Rozmus, Stanisław Suchodolski, Joanna Tokaj.
Publisher: Muzeum Miejskie "Sztygarka"
Place of publication: Dąbrowa Górnicza
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 300 p.: ill., photos, tables, maps, leaf, CD; 31 cm.
ISBN: 9788360116401
Series: Zeszyty Łosieńskie; nr 5
Annotation: Parallel Polish and English text.
Id: M/16/02/29

Quick preview

Go to
  • 1
  • 2
  • ...
  • 2