Agricultural Sciences

15

"Budżet rolny" a konkurencyjność polskiego rolnictwa

"Budżet rolny" a konkurencyjność polskiego rolnictwa

Author: Stanisław Lenkiewicz, Bartłomiej Rokicki, Barbara Wieliczko ; redakcja naukowa: Barbara Wieliczko.
Publisher: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 128 p.: tables, graphs; 24 cm.
ISBN: 9788376584904
Series: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 111
Annotation: Polish text.
Id: M/15/04/1

Quick preview

10 lat Polski w UE

10 lat Polski w UE

Subtitle: osiągnięcia w gospodarce rolno-żywnościowej i na obszarach wiejskich
Author: [autorzy: Adam Poślednik ... et al.].
Publisher: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 113 p.: tables, graphs; 24 cm.
ISBN: 9788362282685
Annotation: Foreword, table of contents and summary parallel in Polish and English.
Id: M/18/01/1

Quick preview

Analiza uwarunkowań i wyzwań rozwoju sektora rolno-żywnościowego w Polsce na tle tendencji światowych

Analiza uwarunkowań i wyzwań rozwoju sektora rolno-żywnościowego w Polsce na tle tendencji światowych

Subtitle: (synteza): praca zbiorowa
Author: pod redakcją naukową Andrzeja Kowalskiego, Renaty Grochowskiej, Bożeny Noseckiej ; autorzy: Andrzej Czyżewski.
Publisher: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 119 p.: tables, graphs; 24 cm.
ISBN: 9788376585284
Series: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 139
Annotation: Polish text.
Id: M/15/04/3

Quick preview

Cereals of antiquity and early Byzantine times

Cereals of antiquity and early Byzantine times

Subtitle: wheat and barley in medical sources (second to seventh centuries AD)
Author: Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak, Zofia Rzeźnicka ; translated by: Karolina Wodarczyk, Maciej Zakrzewski, Michał Zytka.
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Place of publication: Łódź
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 516 p.; 25 cm.
ISBN: 9788379694754, 9788323339014
Series: Byzantina Lodziensia; No XX
Annotation: English text.
Id: M/17/01/3

Quick preview

Wybrane problemy konkurencyjności sektora rolno-spożywczego w Polsce i Unii Europejskiej

Wybrane problemy konkurencyjności sektora rolno-spożywczego w Polsce i Unii Europejskiej

Author: autorzy: Bożena Nosecka, Karolina Pawlak.
Publisher: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 121 p.: tables, graphs; 24 cm.
ISBN: 9788376585109
Series: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 125
Annotation: Polish text.
Id: M/15/04/82

Quick preview

Znaczenie instytucji w procesie wdrażania zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Znaczenie instytucji w procesie wdrażania zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Author: redakcja naukowa: Danuta Kołodziejczyk ; autorzy: Adam Czudec ... [et al.].
Publisher: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 114 p.: graphs, tables; 24 cm.
ISBN: 9788376585208
Series: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 131
Annotation: Polish text.
Id: M/15/04/90

Quick preview