Last copies

Go to

15

"Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube!"

"Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube!"

Subtitle: Habsburgowie w twórczości Karla Vocelki
Author: Rafał Kozak ; redakcja tomu: Roman Mnich.
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Place of publication: Siedlce
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 343 p.; 24 cm.
ISBN: 9788393738809
Series: Colloquia Litteraria Sedlcensia, ISSN 2081-3295; Tom XII
Annotation: Polish text.
Id: M/18/01/14

Quick preview

"Budżet rolny" a konkurencyjność polskiego rolnictwa

"Budżet rolny" a konkurencyjność polskiego rolnictwa

Author: Stanisław Lenkiewicz, Bartłomiej Rokicki, Barbara Wieliczko ; redakcja naukowa: Barbara Wieliczko.
Publisher: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 128 p.: tables, graphs; 24 cm.
ISBN: 9788376584904
Series: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 111
Annotation: Polish text.
Id: M/15/04/1

Quick preview

"Kwach"

"Kwach"

Subtitle: zapiski sztabowe Danuty Waniek
Author: [redaktor Joanna Miecugow].
Publisher: Polska Oficyna Wydawnicza "BGW"
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 1995
Description: Wyd. 1. 170 p.; 24 cm.
ISBN: 8370666582
Id: M/12/10/11/27

Quick preview

"Łączka"

"Łączka"

Subtitle: poszukiwania i identyfikacja ofiar terroru komunistycznego pochowanych na warszawskich Powązkach
Author: Karolina Wichowska.
Publisher: Instytut Pamięci Narodowej
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 2016
Description: Wyd. 2. uzupełnione. 176 p.: table, photos; 21 cm.
ISBN: 9788376299471
Annotation: Polish text.
Id: M/17/01/9

Quick preview

"Malwina" czyli głos i pismo w powieści

"Malwina" czyli głos i pismo w powieści

Author: Ewa Szary-Matywiecka.
Publisher: Instytut Badań Literackich PAN
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 1994
Description: Wyd. 1. 142 p.; 24 cm.
ISBN: 8385605339
Id: M/12/10/11/30
Categories: Literary Studies

Quick preview

"Nie umieram bohatersko, ale żyję w pracy i trudzie"

"Nie umieram bohatersko, ale żyję w pracy i trudzie"

Subtitle: listy ks. Stanisława Żuka z lat 1944-1983: wybór źródeł
Author: wstęp, wybór i opracowanie: Edyta Chrzanowska, Adam Szot.
Publisher: Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Białymstoku
Place of publication: Białystok
Year of publication: 2014
Description: Wyd. 1. 760 p.: photos; 22 cm.
ISBN: 9788362357291
Series: Seria Wydawnicza Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku; tom 19
Annotation: Polish text.
Id: M/16/01/1

Quick preview

"O jedną i niepodzielną Polskę"

"O jedną i niepodzielną Polskę"

Subtitle: powstanie styczniowe oczami rzeźbiarza Józefa Brzostowskiego
Author: Stanisława Link-Lenczowska.
Publisher: Zamek Królewski na Wawelu
Place of publication: Kraków
Year of publication: 2008
Description: Wyd. 1. 43 p.: photos; 14 cm.
ISBN: 9788388476754
Id: M/12/10/11/37

Quick preview

"Pro cn. Plancio" et "Pro c. Rabirio Postvmo" la Transmission des Textes

"Pro cn. Plancio" et "Pro c. Rabirio Postvmo" la Transmission des Textes

Author: par Elżbieta Olechowska.
Publisher: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Place of publication: Wrocław
Year of publication: 1984
Description: Wyd. 1. 112 p.; 24 cm.
ISBN: 8304013576
Series: Archiwum Filologiczne; nr XLI
Id: M/12/10/11/43
Categories: Literary Studies

Quick preview

"Przed złotym czasem"

"Przed złotym czasem"

Subtitle: szkice o poezji i pieśni patriotyczno-wojennej lat 1908-1918
Author: Andrzej Romanowski.
Publisher: Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak"
Place of publication: Kraków
Year of publication: 1990
Description: Wyd. 1. 364 p.; 20 cm.
ISBN: 8370061257
Id: M/12/10/11/45
Categories: Literary Studies

Quick preview

"Rozdeptane na chwałę bożą--"

"Rozdeptane na chwałę bożą--"

Author: Małgorzata Sokołowska.
Publisher: Wydawnictwo "Marpress"
Place of publication: Gdańsk
Year of publication: 1995
Description: Wyd. 1. 89 p.; 21 cm.
ISBN: 8385349510
Id: M/12/10/11/47

Quick preview

"Rozliczanie" przeszłości

"Rozliczanie" przeszłości

Subtitle: relacje polsko-żydowskie w tekstach kultury XX i XXI wieku
Author: pod redakcją Tadeusza Sucharskiego i Marty Murawskiej.
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Place of publication: Słupsk
Year of publication: 2016
Description: Wyd. 1. 393 p.; 21 cm.
ISBN: 9788374672689
Annotation: Articles in Polish; English summaries.
Id: M/18/01/123

Quick preview

"Ruch anarchistyczny na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego w dobie rewolucji 1905-1907"

"Ruch anarchistyczny na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego w dobie rewolucji 1905-1907"

Author: Tadeusz Szczepański.
Publisher: Wydawnictwo "Inny Świat"
Place of publication: Mielec
Year of publication: 2000
Description: Wyd. 1. 52 p.: photos; 20 cm.
ISBN: [Without ISBN]
Id: M/12/10/11/48

Quick preview

"Swoi" i "obcy" na Górnym Śląsku

"Swoi" i "obcy" na Górnym Śląsku

Subtitle: z problematyki stosunków etnicznych
Author: pod redakcją Kazimiery Wódz.
Publisher: Wydawnictwo "Śląsk"
Place of publication: Katowice
Year of publication: 1993
Description: Wyd. 1. 152 p.
ISBN: 8385831010
Id: M/12/10/11/55
Categories: Silesiana

Quick preview

"W twórczym marszu wsi polskiej do socjalizmu"

"W twórczym marszu wsi polskiej do socjalizmu"

Subtitle: wizerunek wsi w plakacie okresu realizmu socjalistycznego: katalog wystawy, 10 czerwca - 15 października 2006 r.
Author: [tekst katalogu: Hanna Ignatowicz].
Publisher: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
Place of publication: Szreniawa
Year of publication: 2006
Description: Wyd. 1. 37 p.: ill.; 21 cm.
ISBN: 8386624485
Id: M/12/10/11/64

Quick preview

"Zeszyt roboczy" Generała Anoszkina

"Zeszyt roboczy" Generała Anoszkina

Subtitle: 9-16 grudnia 1981 r.
Author: opracowanie redakcyjne Barbara Stefańczak.
Publisher: Instytut Studiów Politycznych PAN
Place of publication: Warszawa
Year of publication: 1998
Description: Wyd. 1. 59 p.; 21 cm.
ISBN: 8386759674
Id: M/12/10/11/70

Quick preview

Go to