Last copies

Go to

15

"Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube!"

"Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube!"
Subtitle: Habsburgowie w twórczości Karla Vocelki
Id: M/18/01/14

"Kwach"

"Kwach"
Subtitle: zapiski sztabowe Danuty Waniek
Id: M/12/10/11/27

"Łączka"

"Łączka"
Subtitle: poszukiwania i identyfikacja ofiar terroru komunistycznego pochowanych na warszawskich Powązkach
Id: M/17/01/9

"Nie umieram bohatersko, ale żyję w pracy i trudzie"

"Nie umieram bohatersko, ale żyję w pracy i trudzie"
Subtitle: listy ks. Stanisława Żuka z lat 1944-1983: wybór źródeł
Id: M/16/01/1

"O jedną i niepodzielną Polskę"

"O jedną i niepodzielną Polskę"
Subtitle: powstanie styczniowe oczami rzeźbiarza Józefa Brzostowskiego
Id: M/12/10/11/37

"Przed złotym czasem"

"Przed złotym czasem"
Subtitle: szkice o poezji i pieśni patriotyczno-wojennej lat 1908-1918
Id: M/12/10/11/45

"Rozliczanie" przeszłości

"Rozliczanie" przeszłości
Subtitle: relacje polsko-żydowskie w tekstach kultury XX i XXI wieku
Id: M/18/01/123

"Swoi" i "obcy" na Górnym Śląsku

"Swoi" i "obcy" na Górnym Śląsku
Subtitle: z problematyki stosunków etnicznych
Id: M/12/10/11/55

"W twórczym marszu wsi polskiej do socjalizmu"

"W twórczym marszu wsi polskiej do socjalizmu"
Subtitle: wizerunek wsi w plakacie okresu realizmu socjalistycznego: katalog wystawy, 10 czerwca - 15 października 2006 r.
Id: M/12/10/11/64

"Zeszyt roboczy" Generała Anoszkina

"Zeszyt roboczy" Generała Anoszkina
Subtitle: 9-16 grudnia 1981 r.
Id: M/12/10/11/70

Go to